Δράση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Πρόγραμμα: «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Εσύ θα έλεγες όχι σε ένα Voucher από 900€ εως 18.000€;

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της παροχής επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων με κρατική επιδότηση 90%.

Επιλέξτε τις λύσεις και τα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

be.

Store

Benefits

 • Καταχώρηση επιχείρησης στο bespot app
 • Καταχώρηση Προσφορών
 • Βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή
 • Παροχή δεδομένων επισκεψιμότητας
 • Προσωποποιημένες προσφορές για τους χρήστες

be.

Extrovert

Benefits

 • Παροχή Social Media Platform 
  Facebook & Instagram
 • Παροχή Google my Business
 • Διπλασιασμός του δικού σας ποσοστού του Voucher σε Google Ads 

be.

Completed

 

Benefits

 • Δυναμική προβολή ψηφιακού προφίλ ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Προώθηση προγραμμάτων & προσφορών 
 • Εμφάνιση της επιχείρησης ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη

Άραγε τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές σου μέσω του bespotapp ...

Γιατί να επιλέξετε τη Bespot.

Διπλασιασμός του ποσού που δίνετε σε Google Ads

Υψηλή ακρίβεια δεδομένων

4.000+ καταστήματα χρησιμοποιούν τις λύσεις μας

Νικητές στα Envolve Awards 2022

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 3 απλά βήματα

Bήμα 1ο

Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα την αίτηση σας, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας βοηθήσει στην πραγματοποίηση της αίτηση σας & να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα. Η αίτηση για το voucher πραγματοποιείται μέχρι τις 31/10/2022.

Βήμα 2ο

Εάν έχετε κάνει την αίτηση σας, συμπληρώστε την
φόρμα επικοινωνίας
και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ” Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”. Έτσι μαζί θα βρείτε την ιδανική ψηφιακή λύση για την επιχείρησή σας.

Βήμα 3ο

Με την έκδοση του voucher σας μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των ψηφιακών μας λύσεων. Μαζί θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και έτσι θα γίνεται η μοναδική επιλογή των καταναλωτών σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Μάθε περισσότερα...

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Μήπως είσαι ένας από αυτούς ;

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Κατηγορία

10,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
210 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ
325 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
440 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

* EME (Ετήσια Μονάδα Εργασίας)