Ερευνητής

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε μεθοδικό Αναλυτή ερευνών αγοράς που θα μελετά τις προτιμήσεις των καταναλωτών και στατιστικά δεδομένα, προκειμένου να υποστηρίζει τους πελάτες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα σχέδια, τις τιμές και τις προσφορές των προϊόντων. Ένας επιτυχημένος ερευνητής αγοράς θα μπορεί να αναλύει αυτόνομα ποιοτικά δεδομένα, τάσεις, στρατηγικές και τον ανταγωνισμό, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Αρμοδιότητες

 • Συλλογή δεδομένων για τους καταναλωτές, τους ανταγωνιστές και την αγορά και ενοποίηση πληροφοριών σε στοιχεία, αναφορές και παρουσιάσεις που οδηγούν σε συγκεκριμένες ενέργειες
 • Κατανόηση επιχειρηματικών στόχων και σχεδιασμός ερευνών για τον προσδιορισμό των προτιμήσεων των υποψήφιων πελατών
 • Συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και παραδοσιακές μεθόδους συλλογής
 • Πραγματοποίηση έγκυρης και αξιόπιστης ανάλυσης SWOT της έρευνας αγοράς
 • Ερμηνεία δεδομένων, διατύπωση αναφορών και υποβολή συστάσεων
 • Χρήση διαδικτυακής έρευνας αγοράς και καταγραφή ευρημάτων σε βάσεις δεδομένων
 • Παροχή ανταγωνιστικής ανάλυσης σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτουν διάφορες εταιρείες στην αγορά, αναγνώριση τάσεων της αγοράς, μοντέλων τιμολόγησης / επιχειρηματικών μοντέλων, πωλήσεων και μεθόδων λειτουργίας
 • Αξιολόγηση μεθοδολογίας προγράμματος και κύριων δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα στις ανακοινώσεις είναι ακριβή και η οπτική γωνία της ανακοίνωσης είναι ορθή
 • Διατήρηση της ολοκληρωμένης ενημέρωσης για τις τάσεις της αγοράς και τις έρευνες άλλων φορέων και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση έρευνας αγοράς
 • Ικανότητα ερμηνείας μεγάλου όγκου δεδομένων και ταυτόχρονης επιτέλεσης πολλαπλών εργασιών
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης
 • Άριστη γνώση στατιστικών πακέτων (SPSS, SAS ή παρόμοιων), βάσεων δεδομένων και MS Office
 • Ικανότητα χρήσης μηχανών αναζήτησης, εργαλείων ανάλυσης ιστού και εργαλείων επιχειρηματικής έρευνας
 • Εξοικείωση με προγράμματα CRM
 • Επαρκής γνώση μεθόδων συλλογής δεδομένων (σφυγμομετρήσεων, ομάδων εστίασης, δημοσκοπήσεων, κ.λπ.)
 • Γνώση αποθήκευσης, μοντελοποίησης και εξόρυξης δεδομένων
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Πτυχίο BS στη Στατιστική, στο Μάρκετινγκ ή σε σχετικό πεδίο

Αιτήσεις

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο careers [at] bespot.app

Front End Developer

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε εξειδικευμένο/η Προγραμματιστή Front-end για να γίνει μέλος της ομάδας μας. Θα είστε υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των dashboards και των διεπαφών για τους συνεργάτες μας. Θα πρέπει να είστε σε θέση να μεταφράσετε τις ανάγκες της εταιρείας και των πελατών μας σε λειτουργικές και ελκυστικές διαδραστικές εφαρμογές.

Εάν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη, γράφοντας κώδικα και δίνοντας ώθηση στην καριέρα σας, τότε αυτή η δουλειά είναι για σας. Αναμένουμε να είστε γνώστης της τεχνολογίας, με περιέργεια για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και με φιλοδοξία να συνδυάσει τη χρηστικότητα με τον οπτικό σχεδιασμό.

Τελικά, θα πρέπει να είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα λειτουργικό και ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον για την εταιρεία μας, εξασφαλίζοντας μεγάλη εμπειρία χρήστη.

Αρμοδιότητες

 • Χρήση γλωσσών σήμανσης όπως HTML για τη δημιουργία φιλικών προς το χρήστη ιστοσελίδων
 • Συντήρηση και βελτίωση ιστότοπου
 • Βελτιστοποίηση εφαρμογών για μέγιστη ταχύτητα
 • Σχεδιασμός χαρακτηριστικών για κινητά
 • Συνεργασία με προγραμματιστές και σχεδιαστές ιστοσελίδων για βελτίωση της χρηστικότητας
 • Λήψη ανατροφοδότηση και κατασκευή λύσεων για χρήστες και πελάτες
 • Συγγραφή εγγράφων λειτουργικών απαιτήσεων και οδηγών
 • Δημιουργία ποιοτικών μοντέλων και πρωτοτύπων
 • Βοήθεια των προγραμματιστών back-end με την κωδικοποίηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας γραφικά πρότυπα και συνέπεια φίρμας
 • Ενημέρωση για τις αναδυόμενες τεχνολογίες

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση Προγραμματιστή Front-End
 • Πρακτική εμπειρία στις γλώσσες σήμανσης
 • Εμπειρία με JavaScript, CSS και jQuery
 • Εξοικείωση με τη δοκιμή του προγράμματος περιήγησης και τον εντοπισμό σφαλμάτων
 • Σε βάθος κατανόηση της ολόκληρης διαδικασίας ανάπτυξης ιστού (σχεδιασμός, ανάπτυξη και διάθεση)
 • Κατανόηση της αισθητικής της διάταξης
 • Γνώση των αρχών SEO
 • Εξοικείωση με λογισμικό όπως το Adobe Suite, το Photoshop και τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
 • Αποδοτικότητα σε περιβάλλοντα με ταχείς ρυθμούς
 • Δεξιότητες ανάλυσης και διεκπεραίωσης πολλών εργασιών ταυτόχρονα
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή σε σχετικό τομέα

Αιτήσεις

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο careers [at] bespot.app

Sales Representative

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε αντιπροσώπους πωλήσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονική που να εστιάζουν στα αποτελέσματα, για να αναζητούν ενεργά και να εμπλέκουν δυνητικούς πελάτες στις λύσεις rewarding & location insights της bespot.

Τι κάνει ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων;

Θα παρέχετε ολοκληρωμένες και κατάλληλες λύσεις για κάθε πελάτη, προκειμένου να ενισχυθεί η αύξηση του τζίρου, τα επίπεδα απόκτησης πελατών και η κερδοφορία. 

Αρμοδιότητες

 • Παρουσίαση, προώθηση και πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών χρησιμοποιώντας στέρεα επιχειρήματα προς υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες
 • Διενέργεια αναλύσεων κόστους-οφέλους και αναγκών των υπαρχόντων/ δυνητικών πελατών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους
 • Καθιέρωση, ανάπτυξη και διατήρηση θετικών επιχειρηματικών σχέσεων και σχέσεων με πελάτες
 • Προσέγγιση προτεινόμενων πελατών μέσω απροειδοποίητων τηλεφωνημάτων
 • Επίσπευση της επίλυσης των προβλημάτων και των παραπόνων του πελάτη για μεγιστοποίηση της ικανοποίησης
 • Επίτευξη συμφωνημένων στόχων πωλήσεων και αποτελεσμάτων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • Συντονισμός της προσπάθειας πώλησης με μέλη της ομάδας και άλλα τμήματα
 • Ανάλυση της δυναμικής της περιοχής/αγοράς, παρακολούθηση πωλήσεων και εκθέσεις κατάστασης
 • Παροχή στη διοίκηση εκθέσεων σχετικά με τις ανάγκες των πελατών, τα προβλήματα, τα συμφέροντα, τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες και τις δυνατότητες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές και τις τάσεις προώθησης
 • Διαρκής βελτίωση μέσω σχολίων ανατροφοδότησης 

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως αντιπρόσωπος πωλήσεων
 • Εξαιρετική γνώση MS Office
 • Εξοικείωση με τις πρακτικές BRM και CRM, σε συνδυασμό με την ικανότητα οικοδόμησης παραγωγικών επιχειρηματικών επαγγελματικών σχέσεων
 • Ισχυρό κίνητρο και εστίαση στον στόχο, καθώς και αποδεδειγμένη πρότερη ενασχόληση με τις πωλήσεις
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία, τις διαπραγματεύσεις και τις πωλήσεις
 • Δεξιότητες ορισμού προτεραιοτήτων, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα δημιουργίας και πραγματοποίησης παρουσιάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κοινού
 • Δεξιότητες διαχείρισης σχέσεων και ανοιχτός στα σχόλια ανατροφοδότησης
 • Πτυχίο BA/BS ή ισοδύναμο

Αιτήσεις

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο careers [at] bespot.app